Jäsentyytyväisyyskyselyn tuloksia 2015

Tammi-helmikuussa toteutettuun kyselyyn vastasi ilahduttavat 79 henkeä, kiitos teille jokaiselle. Kiitos myös teille, jotka saleilla spontaanisti kerrotte kokemuksistanne ja toiveistanne. Te kaikki olette seuran tärkein lenkki, teidän avullanne pystymme tarjoamaan hyvää, toivottua toimintaa.

Ohjaajamme saivat teiltä kiitosta ammattitaitoisesta ohjaamisesta, oikean tekniikan huomioimisesta ja innostavan ilmapiirin luomisesta. Hyvänä pidettiin, että ohjaaja korjaa jos liike tehdään väärin. Tehokkaita ja riittävän vauhdikkaita tunteja toivotaan. Tehokkaita monessa mielessä ovat muokkaus ja Pilates-tunnit. Vauhdikkaampia steppi ja zumba. Kaikille siis löytyy oma tehokas tuntinsa.

Parannamme jatkossa salien siisteyttä, kuten olitte toivoneet. Olemme yhteydessä liikuntapaikkojen hoitajiin ja annamme palautetta kertomistanne epäkohdista.

Tammikuussa 2015 lyhensimme sunnuntain tuntia 1 tunnista ja 15 minuutista yhteen tuntiin. Se aiheutti valtaisan palautteiden vyöryn jonka perusteella jatkoimme tunnin entisen mittaiseksi. Juuri näin pitää toimia, antaa palautetta nopeasti, niin siihen reagoidaan nopeasti mahdollisuuksien mukaan.

Jumppapaikoista ja seurasta

Mukava seura, jumpillemme on helppo tulla mukaan kaikenikäisten. Se huokui vastauksista. Myös hyvät ohjaajat ja jumppapaikkojen helppo saatavuus oli valtaosassa vastauksista. Kotia tai työpaikkaa lähellä, tai helppojen yhteyksien päässä oli monen vastaus siihen miksi valitsi seuramme. Toki moni tuli kaverin suosittelemana, mikä on sitä mieluisinta ”puskaradiomainosta”.

Toiveita jumpista myös esitettiin. Esim. Zumbaa saleihin joissa on peilit. Myös jumppia toivottiin enemmän ydinkeskustaan. Valtaosa jumpistamme pidetään koulujen liikuntasaleissa, joissa ei ole peilejä. Peilillisten salien tunnit ovat varsin varattuja muihin liikuntatoimintoihin. Ennen kausien alkua olemme tiiviissä yhteydessä saleja jakaviin tahoihin, ja pyrimme saamaan tarkoituksenmukaiset salit suunniteltuihin ohjelmiimme.

Mukavan epävirallinen meininki oli kirjattu palautteisiin jo vuonna 2012 tehdyssä kyselyssä. Se on ollut ohjenuoramme nykyisinäkin vuosina. Pyrimme tarjoamaan laadukkaita ja monipuolisia tunteja. Epävirallinen meininki kumpuaa sitoutuneesta talkooporukasta, joka ammentaa intonsa perinteisistä tekemisen arvoista huomioiden kuitenkin tämän päivän vaatimukset esimerkiksi sähköisen tiedottamisen osalta.

Jumpilla on mukana ns. jäsenmaksurinkiläisiä, jotka tarkastavat jäsenkortteja ja hoitavat jäsenasioita tuntien alussa ja lopussa. Heidän tehtävänsä on koettu palautteissanne tarpeelliseksi. Heitä on toivottu näkyvämmiksi tunneilla, joten heille ollaan uudistamassa yhtenäistä asua, jotta heidät on helppo tunneilla tunnistaa. Heiltä olemme myös saaneet tietoa välittömistä palautteistaan, joten heidän mukanaolonsa on tärkeää ja sitä jatketaan.

Nettisivut ja tiedottaminen saivat kiitosta. Olemme kovasti panostaneet ajantasaiseen tiedottamiseen esim. ohjelmamuutosten ja sijaisten suhteen. Perinteiset paperitiedotteet neljästi vuodessa pitävät kuitenkin pintansa, joten niitä tullaan jatkamaan muun tiedottamisen rinnalla. Netti, Facebook ja Twitter ovat tämän hetken tiedotuskanaviamme.

Aikatauluista

Aikatauluihin ollaan oltu tyytyväisiä, eikä muutostoiveita nykyisiin tunteihin ollut.

Lisätunteja toivottiin myöhäisempään iltaan ja lauantaiaamuun. On selvää, että jokaisella on oma aikataulutoiveensa työnsä ja muiden harrastusten suhteen. Huomioimme mahdollisuuksien mukaan näitä toiveita ja arvioimme niiden mahdollisuuden mm. saatavien salivuorojen puitteissa.

Kehitystoiveita

Kesän puistojumppiin yhdessä Tampereen Jumppatiimin (TAJU) kanssa ollaan tyytyväisiä. Jumppiin toivottiin erilaisia teematunteja. Tämä toive toteutuu kesällä 2015. Tiedot tuntiteemoista löytyvät nettisivuiltamme.

Kysyimme millaisena seurana pidät Hämeen Naisvoimistelijoita. Ylivoimaisesti suurimman osan mielestä olemme hyväntuulinen, monipuolinen ja luotettava. Myös uudistuvana meitä pidetään. Vanhanaikaisena ei meitä juurikaan pidetty, erään vastauksen mielestä olemme ”hyvässä mielessä vanhanaikainen”.

Seuran nimen uudistamisesta tuli ehdotus, koska miehiä jumppaa seurassamme aika paljon. Se asia nousee aika-ajoin esiin, ja sitä käsitellään jos nimi selkeästi nousee ”kynnyskysymykseksi”.

Vielä kerran haluamme kiittää kaikista vastauksista ja palautteista. Hämeen Naisvoimistelijat olemme me kaikki yhdessä, niin te jumppaavat jäsenemme kuin me, jotka parhaamme mukaan teemme jumpista sitä te ja me kaikki haluamme!

17.5.2015

Leena Koivumäki