Toiminta-ajatus

Aamu- ja iltapäivätoimintamme perustuu lapsilähtöisyyteen. Keskiössä on aina lapsi ja hänen yksilöllisyytensä: temperamentti, kasvu ja kehitys. Tuemme ja ohjaamme lasta kasvamaan itseään arvostavaksi ja vastuulliseksi aikuiseksi.

Painopisteenämme on kehittää tunne- ja sosiaalisia taitoja. Ohjaajat havainnoivat lasten toimintaa, ja he esimerkiksi puuttuvat kiusaamistapauksiin välittömästi. Toiminnan tavoitteena onkin paitsi puuttua kiusaamiseen, myös selvittää tilanteet yhdessä keskustellen. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia oppia taitoja ryhmässä toimimisesta. Päivittäinen liikunta on merkittävässä osassa. Toiminnan tavoitteena on saada lapset suhtautumaan liikuntaan positiivisesti. Näin siitä muodostuu kiinteä ja itsestään selvä osa jokapäiväistä elämää. Lasten saamat myönteiset kokemukset liikunnasta ja ulkoilusta edistävät heidän psyykkistä ja fyysistä terveyttään. Ajatuksena on, että liikunnallinen elämäntapa juurtuu lapseen ja hän jatkaa liikunnan harrastamista myös myöhemmissä ikävaiheissa.

  • HNV:n aamu-ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2024 täältä
  • Kaupungin yleinen toimintasuunnitelma täältä